Bestuur

Voorzitter: Rob Wiegers (IBR Consult BV)

Secretaris: Unico van Kooten (Vereniging Afvalbedrijven)

Penningmeester: Angelo Sarabèr (Vliegasunie BV)