Lidmaatschap

Onze vereniging is altijd op zoek naar actieve leden die niet alleen onze doelstellingen onderschrijven, maar ook bereid zijn actief te participeren in de activiteiten die de VIB voor en door haar leden uitvoert.

VIB vertegenwoordigt haar leden in tal van overlegorganen op voor de leden relevante onderwerpen. Deze kunnen op beleidsmatig niveau liggen (overleg via VNO-NCW of direct met betrokken ministeries en overheden) maar even goed onze standpunten inbrengen in normcommissies (NEN/CEN). Daarnaast delen de leden van de VIB ervaringen met elkaar en wisselen ze relevante informatie uit, bijvoorbeeld tijdens themamiddagen gewijd aan een specifiek onderwerp of probleem. 

De lidmaatschapsbijdrage is relatief gering, maar daarvoor vragen we van de leden om de vereniging te vertegenwoordigen in diverse werkgroepen en commissies en ook de bereidheid om kennis en ervaring met elkaar te delen, al dan niet door het mede-organiseren van bijvoorbeeld een themamiddag.

Mocht u een lidmaatschap in overweging nemen of aanvullende informatie nodig hebben, kunt u mailen naar info@verenigingindustrielebouwgrondstoffen.nl. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor een eerste kennismaking.