Leden

De Vereniging van Industriële Bouwgrondstoffen is het samenwerkingsverband van deze ondernemingen:

Logo Aqua minerals

AquaMinerals stelt zich tot doel het actief verlenen van diensten aan participanten om voor huidige en in de toekomst te verwachten grondstoffen uit de watercyclus economische- en duurzaamheidswaarde te creëren. AquaMinerals wil een toonaangevende speler zijn bij het ontwikkelen van functionele markten voor secundaire grondstoffen afkomstig uit de watercyclus.

logo ibr

IBR Consult BV is gespecialiseerd in het ontwikkelen van nieuwe bouwmaterialen zeker als het om het hergebruik van allerhande bijproducten en reststoffen gaat. Hierbij kan IBR gebruik maken van eigen laboratoria, waar ook kleine proefproducties van verschillende typen bouwproducten gemaakt kunnen worden. Naast de bouwproduct ontwikkeling houdt IBR zich ook bezig op het werkgebied van de natuurlijke radioactiviteit. Naast advies- en ontwikkelingswerk heeft IBR ook nog een aantal producten ontwikkeld die zij, al dan niet samen met partners, op de markt brengt. Hierbij kan gedacht worden aan additieven voor de keramische industrie of producten waarmee allerhande stoffen (variërend van slib tot bodem) gestabiliseerd kunnen worden. IBR is actief in tal van relevante (inter)nationale werkgroepen en commissies.

logo P&H

Pelt & Hooykaas is producent en leverancier van secundaire bouwgrondstoffen voor de grond-, weg- en waterbouw. Vanuit werk-maatschappijen te IJmuiden, Vlissingen en Bergen op Zoom vinden jaarlijks meer dan 1 miljoen ton secundaire bouwgrondstoffen hun weg naar relaties in Nederland, maar ook daarbuiten. Veelal rechtstreeks tot op het werk.

sibelco_logoSibelco is een internationaal actief bedrijf op het gebied van materiaaloplossingen. Sibelco gebruikt natuurlijke grondstoffen om oplossingen voor de samenleving te bieden en te werken volgens het ‘cradle-to-cradle’-principe. Elke dag worden Sibelco’s materialen ingezet als onmisbare onderdelen voor de vooruitgang van de maatschappij – van drinkwaterzuivering tot zonnetechnologie.

TataLogoTata Steel produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal voor producten die het leven vergemakkelijken. Het bedrijf is het op vijf na grootste staalconcern ter wereld. Tata Steel wil verantwoord staal maken. Dat is alleen mogelijk vanuit een gezonde balans tussen de belangen voor mens, milieu, omgeving en het bedrijf.

logo VA-jpgDe Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Als verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie. De ruim vijftig leden houden zich bezig met preventie, inzameling, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten. De bedrijven leveren grondstoffen en energie. De Vereniging Afvalbedrijven is gesprekspartner voor overheden en andere instanties. De brancheorganisatie vertegenwoordigt in omzet en afvalvolume ongeveer twee derde van de Nederlandse afvalmarkt.

Logo+Payoff_fc_lc

Producten:

  • Poederkoolvliegas voor toepassing in beton, cement en asfaltvulstoffen
  • E-bodemas voor toepassing in de grond-, weg- en waterbouw en als toeslagmateriaal in beton
  • Rookgasontzwavelinggips voor toepassingen in de bouw en de landbouw
  • Biomassa- assen voor toepassing in de wegenbouw en asfaltvulstoffen

.